Korouhev rytíře Koce

Korouhev rytíře Koce je historicko branná hra, kterou náš oddíl každoročně pořádá.

Rytíř Kryštof Koc svolává každý rok v říjnu udatné družiny rytířské z celého okolí na své panství. Obvykle je zve na nějakou slavnost, svatbu, případně je volá, protože má on nebo někdo z jeho blízkých nějaký problém. Družiny se tedy sjíždějí na Kocovo čestické panství a pomáhají zde vyřešit danou zápletku.

Kromě toho soupeří jednotlivé rytířské družiny mezi sebou o přízeň svého pána – rytíře Koce.

Každý rok poté probíhají NOH (noční orientační hry), putování, plnění různých úkolů, bitvy s černou družinou, bitvy mezi družinami, cesty za pokladem, rytířské hry a turnaje atd.

Nejúspěšnější rytířská družina pak získává poctu nejvyšší – slavnou Korouhev rytíře Koce.

Přehled ročníků a vítězů

Nultý ročník

 • termín: 17. – 19. 10. 1980 Čestice
 • příběh: Přátelské setkání s oddíly Severka a Delfín, putování „Po stopách dobršských pánů“.

1. ročník

 • termín: 3. – 5. 12. 1982 Zálesí
 • příběh: Rytířské slavnosti, turnaje o korouhev, cesta za pokladem.
 • vítěz: Tuláci – oddíl Střelka

2. ročník

 • termín: 14. – 16. 10. 1983 Čestice
 • příběh: Pověst o zvonech, putování na Dobrš, cesta za pokladem.
 • vítěz: Večernice – oddíl Střelka

3. ročník

 • termín: ??. – ??. 10. 1984 Čestice
 • příběh: Poprvé poustevník Prokop, pátrání po pokladu rytíře Koce.
 • vítěz: Jitřenka – oddíl Střelka

4. ročník

 • termín: 22. – 24. 11. 1985 Čestice
 • příběh: NOH, rytířská klání, putování za zvony, cesta za pokladem.
 • vítěz: Plameňáci – oddíl Střelka

5. ročník

 • termín: 24. – 26. 10. 1986 Čestice
 • příběh: Putování za pokladem pana Přibíka Koce.
 • vítěz: Večernice – oddíl Střelka

6. ročník

 • termín: 23. – 25. 10. 1987 Čestice
 • příběh: Poklad Kryštofa Koce, rytířské turnaje.
 • vítěz: Lachtani – oddíl Vikingové

7. ročník

 • termín: 14. – 16. 10. 1988 Čestice
 • příběh: Poprvé „černá družina“, únos členů, velká bitva s černou družinou, oheň usmíření Círy s Kryštofem.
 • vítěz: Tuláci – oddíl Střelka

8. ročník

 • termín: 20. – 22. 10. 1989 Čestice
 • příběh: Poprvé útěk paní Ludmily (Perchty) ze zámku Němčice s poustevníkem Prokopem, poklad paní Perchty.
 • vítěz: Večernice – oddíl Střelka

9. ročník

 • termín: 9. – 11. 11. 1990 Čestice
 • příběh: Poprvé bitva mezi pány z Čestic a z Němčic, příchod krále, málo družin.
 • vítěz: Večernice – oddíl Střelka

10. ročník

 • termín: 11. – 13. 10. 1991 Čestice
 • příběh: Poprvé únos Cyrila, syna pana Koce, šenkem ze Závišic, hledání barevné kombinace klíčů, rytířské slavnosti, turnaje.
 • vítěz: Plameňáci – oddíl Střelka

11. ročník

 • termín: 23. – 25. 10. 1992 Čestice
 • příběh: Porvé nezdárná dcera Eliška, která odmítla rytíře Čeňka a ten začal loupit po kraji, poustevník Prokop a duch Přibík touží po usmíření. Výsadek, turnaje.
 • vítěz: Tuláci – oddíl Střelka

12. ročník

 • termín: 15. – 17. 10. 1993 Čestice
 • příběh: Opět řádí černá družina a unáší jednotlivým družinám členy. Bitva, rytířské turnaje.
 • vítěz: Plameňáci – oddíl Střelka

13. ročník

 • termín: 14. – 16. 10. 1994 Čestice
 • příběh: Opět útěk paní Ludmily z němčického zámku v doprovodu poustevníka Prokopa, odemykání truhly s pokladem v parku v Česticích.
 • vítěz: Čmeláci – oddíl Delfín

14. ročník

 • termín: 13. – 15. 10. 1995 Čestice
 • příběh: Opět půtky mezi pány z Čestíc a Němčic, velká bitva v Radešově, příchod krále, královský ples, hon v oboře.
 • vítěz: Plameňáci – oddíl Střelka

15. ročník

 • termín: 11. – 13. 10. 1996 Čestice
 • příběh: Rytířské hry a turnaje u příležitosti slavného výročí. Hra „pašeráci“.
 • vítěz: Delfín – oddíl Delfín

16. ročník

 • termín: 10. – 12. 10. 1997 Čestice
 • příběh: Tajná láska rytíře Zdeslava a panny Dorotky, její únos a osvobození, slavná svatba u poustevny.
 • vítěz: Delfín – oddíl Delfín

17. ročník

 • termín: 9. – 11. 10. 1998 Čestice
 • příběh: Opět únos syna paní Perchty Ludvíka Šenkem od Puchru, hledání klíčů od truhlic Koců, luštění barevné kombinace, záchrana Ludvíka v zámeckém parku, rytířské turnaje.
 • vítěz: Tuláci – oddíl Střelka

18. ročník

 • termín: 15. – 17. 10. 1999 Čestice
 • příběh: Oslava posvícení, hledání hesla k otevření skály s pokladem, rytířské turnaje.
 • vítěz: Ztracenka – oddíl Ztracená stopa

19. ročník

 • termín: 13. – 15. 10. 2000 Čestice
 • příběh: Pozvání od pana Jana V. čestického, pátrání po jeho pokladu, velká bitva s černou družinou, odemykání truhly.
 • vítěz: Tuláci – oddíl Střelka

20. ročník

 • termín: 5. – 7. 10. 2001 Čestice
 • příběh: Výroční akce – 20. narozeniny panny Elišky – dcery pana Koce, únos Elišky, putování za únosci pod vlajkami dvou pánů, bitva mezi vojsky, bitva s černou družinou, rytířská cesta, rytířské hry, lov v oboře. V soutěži poprvé odděleny mladší a starší družiny.
 • vítěz – mladší: Plameňáci – oddíl Střelka
 • vítěz – starší: Tuláci – oddíl Střelka

21. ročník

 • termín: 11. – 13. 10. 2002 Čestice
 • příběh: Pátrání po doupěti černé družiny, velká bitva s černou družinou, rytířská cesta, sportovní turnaje, rytířské hry ve škole( bylo hrozné počasí).
 • vítěz – mladší: Ztracená stopa z Č. Budějovic
 • vítěz – starší: Ztracená stopa z Č. Budějovic

22. ročník

 • termín: 3. – 5. 10. 2003 Čestice
 • příběh: Ožil dávný příběh rytíře Vojtěcha a krásné Markéty, jejich nedokonané svatby a zmizení Markéty. Její duch se ozývá z okolí poustevny. Pátrání po místě zazdění Markéty, osvobození ducha z kaple Kalvárie. Sportovní turnaje a rytířské hry.
 • vítěz – mladší: Sojky oddíl Č. Budějovic
 • vítěz – starší: Střelka Čestice

23. ročník

 • termín: 15. -17. 10. 2004 Čestice
 • příběh: Rytíř Koc hledá do svého vojska nové posily, uchazeči z řad rytířských družin jsou po prokázání schopností a dovedností pasováni králem do rytířského stavu. Rytířské hry, lov v oboře.
 • vítěz – mladší: Ztracená stopa I z Č. Budějovic
 • vítěz – starší: Střelka B z Čestic

24. ročník

 • termín: 7. – 9. 10. 2005 Čestice
 • příběh: Hlavním motivem urputného snažení družin byla záchrana Vendelína – dříve kuchaře pana Koce, který byl nespravedlivě obviněn z otrávení hosta. O pomoc požádal družiny poustevník, který jako kmotr Vendelína věří v jeho nevinu. Družiny absolvovaly v pátek Výsadek a NOH, v sobotu dlouhou záchrannou cestu, při které pátraly po důkazu neviny Vendelína a nakonec cestu k popravišti, kde se jim povedlo v poslední chvíli zastavit popravu. V neděli rytířské hry a na Kalvárii hra Lapkové.
 • vítěz – mladší: Střelka Čestice
 • vítěz – starší: Střelka Čestice A

25. ročník

 • termín: 6. – 8. 10. 2006 Čestice
 • příběh: Hlavním motivem výroční akce bylo pátrání po vynálezci a jeho dceři, kteří byli uneseni přímo při hodokvasu u pana Koce při slavnostním zahájení v sále. Zde také proběhly první soutěže. V sobotu družiny vyrazily po stopách zvědů, aby vypátraly doupě únosců a utkaly se s nimi. Velká bitva u vysílače. Vynálezce zachráněn, ale ztratil paměť. Jeho dcera se rozpomíná na listy deníku a družiny vyráží na NOH, aby po něm pátraly. Najdou stránky, ale jsou psány tajným písmem. Rytíř Koc ohlásí své zásnuby s dcerou vynálezce a zve všechny na hry. Při závěrečném nástupu přichází posel, který ohlašuje vynález knihtisku v okamžiku, kdy se vynálezce rozpomněl na ten svůj “ ukradený “ vynález.
 • vítěz – mladší: Střelka Čestice
 • vítěz – starší: Píďalky z Vodňan

26. ročník

 • termín: 12. – 14. 10. 2007
 • příběh: Únos synka a manželky před křtinami, výkupné ve zlatě a groších, které družiny získávaly ve hrách a soutěžích, předání na Dobrši
 • vítěz – mladší: Střelka
 • vítěz – starší: Střelka

27. ročník

 • termín: 10. – 12. 10. 2008
 • příběh: Paní Dorotka prosí o pomoc pro muže, který ochořel, návštěva čarodějnice a pátrání po ingrediencích k přípravě lektvaru.
 • vítěz – mladší: Střelka a Husot
 • vítěz – starší: Střelka

28. ročník

 • termín: 16. – 18. 10. 2009
 • příběh: Pan Koc potřebuje pomoc při hledání rodinného pokladu, získávání pečetí a klíčů k truhle, odemykání truhly ve mlýně v Dřešíně.
 • vítěz – mladší: Kamzík
 • vítěz – starší: Střelka

29. ročník

 • termín: 8. – 10. 10. 2010
 • příběh: Podivné události a okolnosti různých neštěstí věstí přítomnost upírů v kraji a pan Koc volá o pomoc, za pomoci vědmy získávání křížů a likvidace upírů při večerní hře,
  hledání rakve Drákuly a jeho zničení ve sklepě místního zámku.
 • vítěz – mladší: Kamzík
 • vítěz – starší: Střelka

30. ročník

 • termín: 7. – 9. 10. 2011
 • příběh: Pan Koc zve na křtiny svých dvojčátek, ale před tím musí družiny překonat mnohé nástrahy zlé sudičky a tuto nepokojnou dívku zničit a tím osvobodit její duši. Co skrývaly staré fotografie nalezené v truhle?
 • vítěz – mladší: Strážci (Zálesák)
 • vítěz – starší: Střelka