O nás

Jsme nezisková organizace zaměřená na mimoškolní volnočasové aktivity dětí a mládeže. Máme dlouholetou tradici – náš oddíl vznikl již 1. 10. 1979. Celým názvem jsme Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Čestice-Podlesáci – oddíl Střelka Čestice.

Historie

Původně byl oddíl zaměřen jen na turistiku a tábornictví a několik let pracoval i jako TOM (turistické oddíly mládeže) při TJ Fezko Strakonice. V současnosti nabízíme dětem různorodé možnosti jak trávit volný čas: tábornictví, turistika, kultura, sport, výlety, setkání, soutěže, turnaje, divadlo a spoustu dalších aktivit. Máme pravidelné schůzky v naší klubovně. Pořádáme jednodenní i vícedenní akce. A každý rok v létě jedeme na tábor. Od loňského roku pak máme i vlastní táborovou základnu.

Cíle

Hlavním cílem našeho oddílu je, aby děti měli možnost příjemně a užitečně strávit svůj volný čas přes týden, o víkendech a o prázdninách. O to se stará parta vedoucích a instruktorů pod vedením Mileny Maňhalové. Většina vedoucích a instruktorů pochází z dětí, které naším oddílem prošly. Všichni vedoucí mají řadu školení pro práci s dětským kolektivem. Veškeré úsilí a čas věnují dětem zcela zdarma.

Úspěchy

Děti z našeho oddílu se nám odměňují tím, že dosahují řady úspěchů, a to v širokém spektru různých činností. Mnohokrát zvítězily v Tábornické i Pionýrské Stezce. Již dvakrát vyhrály celostátní kolo Sedmikvítku v kategorii divadlo a získaly tak pohár předsedy vlády. Plnou skříň pohárů máme i ze sportovních turnajů. Nejoblíbenější hrou je vybíjená, kde se úspěšně zúčastňujeme republikových turnajů. Kromě toho hrajeme ještě florbal, basebal a ringo. Na podzim také jezdíme na hokejbalový turnaj, který pořádá oddíl Husot Strakonice. Letos jsme zde opět dokázali obhájit celkové vítězství. Sami pořádáme u nás v Česticích historicko-brannou hru Korouhev rytíře Koce.

Jsme Pionýři

Náš oddíl pracuje zejména s dětmi při ZŠ Čestice. V blízkosti školy má i svou klubovnu. Jsme zaregistrováni u sdružení Pionýr. Pokud chcete vědět co to znamená, přečtěte si: Kdo jsme, Co děláme a Ideály Pionýra. Pokud chcete odpovědi na otázky, zda nosíme v dnešní době ještě červené šátky nebo zda jsme napojeni na nějakou politickou stranu, najdete je v Ano/Ne o Pionýru.